İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Hatay Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Müdürü

                Hatay Afad İl müdürü                                   Hatay Afad İl müdürü 2       

 

                 Hatay Afad İl müdürü 3                                  IMG 0543
 

                                           

 

           Ömer AKBAŞ
HATAY İl Afet ve Acil Durum Müdürü

 • 20.12.1964 yılında Giresun-Bulancak da doğdu.
 • İlkokul (Atatürk İlkokulu), Ortaokul (İmam Hatip Lisesi) ve Lise (İmam Hatip Lisesi) eğitimini Sakarya-Akyazı ilçesinde tamamladı.
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümden 1988 yılında mezun oldu.
 • 1997 yılında Başbakanlık Devlet Lisan okulunda bir yıl İngilizce eğitimi aldı.
 • Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında Deprem ve Sismoloji Dalında Yüksek Lisans (Master) eğitimimi tamamlayarak mezun oldu.
 • 1989-1990 yılları arasında askerliğini Asteğmen olarak Kars/Göle’de yaptı. Takım Komutanı, Bölük Komutanlığı Vekilliği (247. Piyade Alayı Göle/Kars.)
 • 1991 yılında Kars ilinde 5 ay vekil öğretmenlik yaptı.
 • 1991 yılında Bolu/Mudurnu/Taşkesti Belediyesinde Mühendis olarak görev yaptı.1991-1994 yılları arasında aynı Belediye’de Fen İşleri Amiri olarak görev aldı.
 • 1994 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesine tayin oldu ve burada 1994-1999 yılları arasında Grup sorumlusu olarak görev yaparken Türk - Alman Projesi kapsamında Almanya’da Teknik ve Bilimsel çalışmalar yaptı.
 • 1999-2002 yılları arasında  Şube Müdürlüğü yaparken Türk - Japon projesi kapsamında, JICA (Japonya) ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yapılan çalışmalarda başkanlık yaptı.
 • 2002-2009 yılları arasında Yüksek Mühendis olarak farklı görevlerde bulundu.
 • 29.12.2009 tarihinde ANKARA İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atandı.
 • 2014 yılında 6245 Sayılı Kanunla Araştırma kadrosuna atandı. Aynı gün Başbakanlık oluru ile Vekaleten Ankara İl Müdürlüğüne atandı.
 • Ankara ilinde birçok Okulda Deprem ile ilgili seminerler verdi.
 • 24.10.2016 tarihinde HATAY İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atandı ve halen görevine devam etmektedir.
 • Evli ve iki çocuk babasıdır.


Yayınlar, Sunumlar, Projeler

 • Mudurnu Vadisinde Yüksek Kalitede Sismik Ağ Ölçümleri (A Seismic Network For High Accurate Measurements in The Mudurnu Valley) “Türk-Alman Sempozyumu Ankara 1996”,
 • 17 Haziran 1998 “Adana-Ceyhan Depremi Fay Mekanizması” Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 1999,
 • 27 Haziran 1998 “Adana-Ceyhan Depremi Fay Mekanizması” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Bülteni, Ankara 1999,
 • Birleşik Fay Düzlemi Çözümü, Jeofizik Bülteni, 2. Balkan Jeofizik Kongresi İstanbul 1999,
 • Hükümetin Acil ve Etkin Müdahalesi için Deprem Zararlarını Önleme Destek Sistemi, (Earthquake Disaster Prevention Support System for Immediate and Effective Response of The Government) “Üçüncü Türk-Japon Sempozyumu İstanbul 2000”,
 • İzmir Valiliğinin Düzenlemiş Olduğu “Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumunda Fay Mekanizması İzmir 2000”,
 • Jeoloji Mühendisleri Odasının Yayımladığı Deprem ve Sismoloji Kitabında “Odak Mekanizması Çözüm Yöntemleri” Ankara 2001,
 • Kocaeli Üniversitesi’nce 17-19 Ağustos 2009 Tarihleri Arasında Düzenlenen “Uluslararası Deprem Sempozyumu” nda Sözlü Sunum,
 • Çankaya-Mamak Heyelanı (Çankaya-Mamak Landslide)"5. Uluslararası Afet ve Risk Konferansı”, Program ve Kısa Özetler Kitabı (Programme, Short Abstracts) 24-28 Ağustos 2014 Davos, İsviçre,
 • Doğal Afet Risk Yönetimi (Naturel Disaster Risk Management) "5. Uluslararası Afet ve Risk Konferansı”, Program ve Kısa Özetler Kitabı (Programme, Short Abstracts) 24-28 Ağustos 2014 Davos, İsviçre,

Konferanslar   

 • Ocak-2005 Yılında Japonya’da Düzenlenen “Dünya Konferansı”,
 • 22-24 Ekim 2007 Tarihleri Arasında Düzenlenen “Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2007” .
 • 17-19 Ağustos 2009 Tarihleri Arasında Kocaeli Üniversitesi’nde Düzenlenen “Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2009”,
 • Sırbistan’ın Belgrat Şehrinde 10-16 Mayıs 2009 Tarihlerinde Düzenlenen “5. Balkan Jeofizik Kongresi”,
 • Uluslararası Elektrik Zirvesi 14-16 Eylül 2011 Anlara,
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi “Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi” Konferansı 13 Ocak 2012,
 • Kalkınma Bakanlığı “Onuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu”Çalıştayı, 03-15 Eylül 2012 Ankara,
 • Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2012 Yılı II. Toplantısı 9 Ekim 2012 Ankara,
 • Küresel tasarım KentselTeşkilatı 2. Genel Kurulu Toplantısı 26-30 Ağustosn 2013 Ankara,
 • Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongresi ve Sergisi, 25-27 Kasım 2013 Antalya,
 • Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiyede’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi projesi, Kaliteli Mesleki Eğitim-Nitelikli İşgücü Toplantısı 2013 Ankara,
 • Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığında 30 Aralık-2013-08 Ocak 2014 Tarihleri Arasında  “Afetler ve Afetlerden Korunma” Konulu Konferansı,
 • Uluslararası Deprem Konferansı, 10-12 Haziran 2015 Kocaeli,
 • Türkiye Sismik Tehlike Haritası ve Bina Deprem Yönetmeliği Çalıştayı, 1-3 Haziran 2016 Ankara
 • Türkiye’de Kampların Dışında Kalan Suriyeliler İçin Koruma ve Temel İhtiyaçların Sağlanması Projesi, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeline
 • Türkiye’de Yasal Koruma ve İlgili Mevzuat Eğitimi, 24-27 Ağustos 2106 Ankara,

Seminerler

 • Ankara İlinde, İl Dışında Birçok Okulda ve Kurumlarda Deprem ile İlgili Seminerler Vermek,
 • Türk-Alman Projesi Kapsamında Almanya’nın Berlin ve Kiel Üniversitelerinde ve Potsdam Araştırma Merkezinde Mart 1996 Tarihinde Teknik ve Bilimsel Çalışmalara Katılmak,
 • Türk-Japon Projesi Kapsamında, JICA (Japonya) ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Birlikte İstanbul İlinde 1999 Tarihinde Düzenlenen Seminerin Başkanlığını Yürütmek,
 • TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasınca 27-28 Mart 2001 Tarihlerinde Düzenlenen “Yer Araştırmaları Yöntemleri” Semineri,
 • Japonya’da 12 Ocak 04 Şubat 2005 Tarihleri Arasında Düzenlenen “Genel Japonca Dil Kursu”,
 • Japonya’da Düzenlenen 12 Ocak 18 Şubat 2005 Tarihleri Arasındaki “Afet Yönetimi Semineri”,
 • Nisan- Mayıs-2005 Yılında Yapılan “Sivil Askeri İşbirliği” Semineri,
 • 14-17 Kasım 2006 Tarihleri Arasında Düzenlenen “Türkiye 17. Uluslararası Kongre ve Sergisi”,
 • 19-21 Mart 2007 Tarihleri Arasında Yunanistan’da Atina Şehrinde Düzenlenen “Türk-Yunan Doğal Afetlere Karşı Ortak Görev Gücü”ne (JHET-SDRU) Semineri,
 • Bosna-Hersek’in Bosna Şehrinde 19-23 Ocak 2009 Tarihlerinde Düzenlenen “Afet Risk Değerlendirmesinin Geliştirilmesi” Bölgesel Semineri,
 • Kamu İhale Kurumu Tarafından 03-04 Mart 2010 Tarihlerinde Düzenlenen “İhale Yetkililerine Yönelik Eğitim Programı” Semineri,
 • 23-24 Ocak 2012 Tarihleri Arasında Bilkent Üniversitesi Personeline Kurumumuzca Verilen ”Depremden Korunma ve Afet Bilinci” Eğitim Semineri,

Başarı ve Ödüller

 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 01-26 Haziran 1998 Tarihlerinde Düzenlenen “Bakanlığımız Çalışanlarının Dostluk ve Beraberlik Duygularını Pekiştirmek Amacıyla
 • Tertiplenen Bahar Kupası Halı Saha Futbol Turnuvası” Konulu Teşekkür Belgesi,
 • 22-24 Ekim 2007 Tarihleri Arasında Kocaeli Üniversitesi’nde Düzenlenen “Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2007”ye Oturum Başkanlığı Konulu Teşekkür Belgesi,
 • 17-19 Ağustos 2009 Tarihleri Arasında Kocaeli Üniversitesi’nde Düzenlenen “Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2009’a Sözlü Sunum ve Katılım” Konulu Teşekkür Belgesi,
 • Ankara Valiliği Tarafından Verilen “Ankara İlinde, Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi ile Olayların Meydana Gelmesinden Önce Hazırlık ve
 • Zarar Azaltma, Olay Sırasında Yapılan Müdahale ve Olay Sonrasında ise Gerçekleştirilen İyileştirilme Çalışmalarında Kurum ve Kuruluşlar Arasında Koordinasyonun
 • Sağlanmasında Gösterilen Üstün Gayret ve Sorumlu Hizmet Anlayışı” Konulu 07.07.2011 Tarihli Başarı Belgesi,
 • Hacettepe Üniversitesi’nde 17 Ağustos 2012 tarihinde Büyük Marmara Depremi Anısına Düzenlenen “Unutmadık, Unutmayacağız” Konulu Teşekkür Belgesi,
 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca 15-16 Mart 2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen “İl Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katılım ve Katkılar” Konulu Teşekkür Belgesi,
 • Hava kuvvetleri Komutanlığında “102’inci Yıl Hava Gösterisi” ile ilgili Düzenlenen Gösterinin Planlama ve İcra Aşamalarında Değerli Bilgi ve Tecrübelerinizi, İçten, Katılımcı Özverili ve Profesyonel Yaklaşımlarınızla Konulu Teşekkür Belgesi,
 • Ankara Valiliği Tarafından Verilen “Ankara İlinde, Afet ve Acil Durum Hizmetlerinin Etkili, Verimli ve Süratli Bir Şekilde Yürütülmesinde Gösterilen Üstün Gayret ve Sorumlu Hizmet Anlayışı” Konulu 29.01.2013 Tarihli Başarı Belgesi,
 • 23-24 Ocak Tarihleri Arasında Bilkent Üniversitesi Personeline Kurumunuzca Verilen “Depremden Korunma ve Afet Bilinci Eğitimine Katılım ve Katkı”  Konulu Teşekkür Belgesi, 
 • “Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi” ne Katılım ve Katkılardan Dolayı Teşekkür Belgesi,
 • Ankara Valiliği Tarafından Verilen 19.09.2016 Tarihli Başarı Belgesi,
 • Ankara Valiliği Tarafından Verilen 19.09.2016 Tarihli Üstün Başarı Belgesi,